Huvudmaskineri i Dynäs II är en fyrcylindrig Skandia 465C tändkulemotor från 1955 på 100 liter och 240 hk. Tomgångsvarvtalet ligger på 200 varv/min och maxvarv är 350 varv/min.

Motorn startas genom att tryckluft blåses in i cylindrarna, tryckluften laddas med avgaser när motorn är i drift men kan även laddas med en kompressor om så behövs.

För att förse fartyget med el så finns det ett elverk ombord. Kompressorn är samma Atlas som monterades vid motoriseringen 1955. I maskinrummet finns även oljeseparator för rening av smörjolja samt varmvattenberedare och hydrofor som förser fartyget med rinnande kallt och varmt vatten.

Skandiadiesel Skandiadiesel Maskinrummet
Maskinrummet Elverk Kompressor

Renoveringen

2007 påbörjades renoveringen av motorn med målsättningen att få den så nära nyskick som möjligt. Efter att samtliga kolvar lyfts ur kunde det konstateras att kolvarna och cylinderväggarna var fria från skador, däremot hade två vevstakslager kraftiga skador. På en så här gammal motor är lagren gjutna i en lagermetall kallad Babbitt, efter dess uppfinnare Isaac Babbitt, det är en tenn-legering vanligtvis innehållande koppar och antimon. På det mest skadade lagret var det bara några få fläckar kvar av lagerytan mot vevaxeln. Samtliga ramlager var även de mer eller mindre skadade. Som tur var hade inte vevaxeln tagit någon skada. Orsaken till det kraftiga slitaget kan ha varit igensatta oljekanaler, för stort lagerspel eller möjligtvis att motorbädden satt sig vid plåtarbeten i skrovet så att brytningar uppstått. Nu är hela oljesystemet noggrant rengjort och en oljeseparator med tillhörande oljetank har installerats för att rena och cirkulera smörjoljan.

Motorns kylkanaler fick rensas från stora mängder lös rost som samlats under åren och täppt till vattencirkulationen med försämrad kylning som följd. Eftersom att motorn huvudsakligen gått i vatten med låg salthalt har den klarat sig bättre från frätskador än motorer som gått på t.ex. västkusten.

Hösten 2007 göts de skadade lagren om och bearbetades av Söderquists Mekaniska på Gräsö utanför Öregrund. Därefter vidtog det tidsödande arbetet med att för hand noggrant skava in lagren så att de passar perfekt mot vevaxeln. Allt är nu monterat enligt tillverkarens specifikationer.

Ett begagnat elverk på 15 kVA har köpts in och monterats. I aktre delen av maskinrummet har en ny elcentral gjorts i ordning med 400-230 V transformator och batteriladdare.

Kompressorn har renoverats och fått ett extra tryckkärl för ren luft. De två startluftkärlen har lyfts iland för inspektion och målning.

Brandpump, hydrofor, varmvattenberedare och tvättställ har även det monterats.

Hela maskinrummet har gjorts rent och målats.

 

 

Renovering Kolvar Kolv
Vevlager Vevaxel Regulator
Skandiadiesel Spolluftventiler Maskinrummet
Lubrikator Lubrikator Lager
Lager Degel Lager
Borrning Borrning Lager
Lager