Tillverkad av

Snickeri Träbåten

Kramfors Magnus Haglund

Foto Olle Melander

       
Livbåt Livbåt Livbåt Livbåt        
Livbåt Livbåt Livbåt Livbåt