Bogserbåten DYNÄS II byggdes 1910 i Härnösand, och så när som på fyra år i Sundsvallsdistriktet, har hon varit älven trogen. När hon utrangerades 1988 köptes hon av Kramfors kommun, och drogs upp på slipen i Sandslån. Efter några års renovering ledsnade kommunen och ville gräva ned båten framför restaurangen i Sandslån, ett projekt som lyckligtvis stoppades. I stället överfördes hon år 2000 till kommunägda Ångermanälvens Turist­båtstrafik AB, Väja och omdöptes till DYNÄS II igen. Någon plan för hur båten skulle bevaras fanns inte, och  kom­munen letade därför intressenter som var villiga att ta över ägandet. På hösten 2004 bildades därför en fören­ing med rötter på Svanö, och den 13 jan 2005 överläts DYNÄS II till Ideella Föreningen Dynäs II.

Arbetet med att återställa båten till det skick den hade efter ombyggnaden till motordrift 1955 fortsatte, men inre motsättningar i styrelsen gjorde att arbetet avstannade. Verklig fart blev det inte förrän 2008 då en helt ny styrelse bildades med Tomas Mast som ordförande.

Den nya båtgruppen insåg snart att med Svanö som bas skulle det inte gå att göra några större underverk. Vid den brygga båten hade var det för grunt och vid lågvatten stod båten på botten. Därför var det viktigt att hitta en bättre plats för arbetet, och 2008 fick vi tillåtelse att hålla till vid den kaj som ägs av Räddningsskolan  på Sandö. Där fanns tillgång till elström, verkstad mm, och platsen låg ganska centralt för de som skulle arbeta med båten. Men då en ny chef tillträdde vid skolan 2009 blev vi ombedda att flytta, och fick då möjlighet att hålla till vid SCA:s kaj i Lugnvik. Genom en ny överenskommelse har vi åter fått möjlighet att ligga vid Sandö och där ligger båten idag.