IDEELLA FÖRENINGEN DYNÄS II

inbjuder till Årsmöte

Onsdag 10 maj  2023 kl. 19.00 Svanö Folkets Hus

 Verksamhetsberättelsen 2022

PROGRAM

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Bengt Westin visar bilder och berättar

Föreningen bjuder på fika.

Välkommen !

Styrelsen

Eventuella motioner inlämnas senast  2 veckor före årsmötet